Meђународно математичко такмичење “КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 2015“

19. марта 2015.год. одржано међународно такмичење “КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“.
Стојанка Коларски, учитељ