Организовање и остваривање наставе у школској 2021/2022. години

Допис за ОШ и СШ_организација рада школа у 2021-2022   Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години   Прилог 1. Индикатори и граничне вредности     Прилог 2. Препоруке за почетак …