ОШ „Паја Маргановић„ наставља традиције основног образовања у селу Делиблату које датира још из 1775. године.
Од 1950. године школа постаје потпуна основна школа са осам разреда.
Од 1961. године школа добија име „Паја Маргановић„ по једном од чланова Седам секретара СКОЈ-а, који је рођен у Делиблату.

Од 1978. године настава се одвија у садашњој згради.
2009./10. године школска библиотека је пребачена у нов простор који има и читалачки део а 2011./12. године кабинет информатике је опремљен са 20 рачунара и тиме формирала дигитални кабинет којим се знатно утиче на образовање и информисање  ученика и радника. Школске 2014./15. године све учионице су опремљене новим школским намештајем, стара библиотека претворена је у још једну дигиталну учионицу са интерактивном таблом. У школској 2015./16. години, донацијом АП Војводине, школа је опремљена рачунарима, копир апаратом, пројектором и штампачима и тако још више осавременила наставу.
Школа се налази на ободу Делиблатске пешчаре, у непосредној близини природног резервата „Краљевац„ и спортско-рекреативног центра „Чардак„.
Уче се и два језика националних мањина као изборни предмет,румунски и ромски језик.
Данас смо школа са 13 одељења са укупно 212 ученика.
 
 
 
 
Погледајте слике наше школе: