PLANETARIJUM SA SVEMIRSKOM IZLOŽBOM KOD NAS U ŠKOLI

Deliblato, 3.4.2023.godine Mobilni planetarijum je savremeno nastavno, naučno – pedagoško sredstvo, koje na veoma efektan način demonstrira izgled, kretanje i osnovne elemente nebeske sfere, slikovit prikaz 88 sazvežđa, orijentaciju u prostoru, koordinatne sisteme, tela Sunčevog sistema i objekte dubokog neba: …