О Д Л У К У о организацији рада школе и оперативни план рада до краја полугодишта школске 2020/21.године

оперативни план 1.12.